10 cuộc độc thoại hàng đầu về bệnh trầm cảm

Độc thoại về bệnh trầm cảm. Vâng bạn đã đúng. Tôi phải cứng rắn hơn… luôn có người gặp phải điều đó tồi tệ hơn tôi. Xin lỗi tôi đã rất chán nản trong suốt thời gian qua