Bài Viết

Căn hộ trên 55 tuổi

Căn hộ dành cho người trên 55 tuổi được thiết kế dành riêng cho người cao tuổi, thường là những người từ 55 tuổi trở lên. Nhà ở rất khác nhau